PROJEKT UE

 

Projekt pn. „Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Strzyżewice” współfinansowany był ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Realizacja projektu przypadła na lata 2016-2018. Prace montażowe trwały od 23 lipca 2018 r. do 8 listopada 2018 r. 

W ramach przedsięwzięcia na terenie gminy zamontowano 462 zestawy płaskich kolektorów słonecznych wraz z niezbędną instalacją. Montaże odbywały się na budynkach mieszkalnych osób prywatnych z podziałem na: 

– instalacje 2-panelowe – 360 nieruchomości;

– instalacje 3-panelowe – 94 nieruchomości;

– instalacje 4-panelowe – 8 nieruchomości;

Wykonawcą zadania była firma DAJK P.H.U. Maciej Kańczugowski, ul. Dunikowskiego 40, 20-425 Lublin.

Ponadto w ramach projektu wdrożony został inteligentny system zarządzania energią połączony z portalem internetowym i serwisem on-line dla klientów końcowych.

Łączny koszt projektu tj. koszt montażu instalacji wraz z nadzorem inwestorskim oraz pozostałymi kosztami na terenie naszej gminy wyniósł ponad 5 mln 50 tys. zł. Finansowanie:

Kwota dofinansowania: 3 971 370,00 zł.. To znaczące zadanie wpłynęło niewątpliwie na poprawę środowiska, bilansu energetycznego oraz jakości życia mieszkańców. 

BADANIE POZIOMU SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKÓW

Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon